Asmens sveikatos priežiūros įstaigos apklausiamos dėl mokymų

2020 10 30

Higienos institutas vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) apklausą, siekdamas išsiaiškinti mokymų infekcijų kontrolės klausimais poreikį.

Maloniai prašome ASPĮ atstovus iki lapkričio 3 d. darbo dienos pabaigos užpildyti klausimyną dėl mokymų poreikio, nurodant jų temas.

Klausimyno nuoroda https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE0mHw0IP77RtaGlolrZMNeA_kY4Tc0OtX10iO6of-P06LrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

Higienos institutas, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigoms metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Plačiau apie COVID-19 infekciją Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.