Higienos institutas atnaujina reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

2020 10 27

Spalio 27 d. Higienos institutas atnaujino reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.

Praėjusiais pavasario mėnesiais Higienos institutas kas savaitę konsultavo ASPĮ. Keičiantis COVID-19 situacijai Lietuvoje, nuspręsta atnaujinti minėtas konsultacijas.

Pirmosios konsultacijos metu Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto ir įvairių ASPĮ atstovai aptarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. V-2273 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“ numatomus izoliacijos terminus bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą COVID-19 liga sergantiems pacientams.

Kita konsultacija įvyks lapkričio 5 d. 13–14 val. Konsultacijos metu bus aptarti šie klausimai:
1) Ligoninių veiksmai nustačius COVID-19 teigiamą darbuotoją ar pacientą;
2) Kiti ligoninių pasiūlyti klausimai.

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda https://instituteofhygiene.my.webex.com/instituteofhygiene.my/j.php?MTID=me0b5cd7fade47436ce4be147f1d3c331.

Higienos institutas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, koordinuoja infekcijų kontrolės priemonių įgyvendinimą ASPĮ, teikia šioms įstaigoms metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.