Atnaujintos infekcijų kontrolės rekomendacijos, kuriose – veiksmų planas nustačius įstaigoje COVID-19 atvejį

2020 11 02

Higienos instituto specialistai, atsižvelgdami į gaunamus paklausimus, atnaujino infekcijų kontrolės rekomendacijas, kuriose pateikiamas veiksmų planas nustačius įstaigoje COVID-19 atvejį.

Rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigoms, taip pat jose aprašyti prevenciniai veiksmai gali būti taikomi ir kitose įstaigose.

Rekomendacijos čia ir skelbiamos adresu http://hi.lt/lt/korona.html (skiltyje „Rekomendacijos“).

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms konsultacijos infekcijų kontrolės klausimais teikiamos el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 261 8390 ir (8 5) 261 6681.