Sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo prevencija, nustatymas ir valdymas COVID-19 kontekste

2020 11 05

Pasaulio sveikatos organizacija parengė dokumentą, kuriame pateikiamos sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 prevencijos, identifikavimo ir valdymo gairės. Jis skirtas profesinės sveikatos ir infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistams, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams ir visuomenės sveikatos institucijoms tiek nacionaliniu, tiek įstaigos lygmeniu.

Mokslo įrodymai rodo, kad tinkamas asmens apsaugos priemonių naudojimas, rankų higienos praktika, visuotinės kaukių dėvėjimo politikos įgyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose ir tinkamas infekcijų prevencijos bei kontrolės mokymas siejamas su mažesne sveikatos darbuotojų COVID-19 rizika.

Ankstyvą SARS-CoV-2 infekcijos nustatymą tarp sveikatos priežiūros darbuotojų galima pasiekti stebint infekcijos simptomus ir (arba) atliekant laboratorinius tyrimus. Tai yra pagrindinė strategija, siekiant užkirsti kelią sveikatos priežiūros darbuotojų infekcijos perdavimui pacientams, užsikrėtimui tarp sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos priežiūros įstaigose ir turint sąlytį su kitais žmonėmis ne sveikatos įstaigose. Todėl šalyse turėtų būti parengta ir įgyvendinta nacionalinė ir (arba) vietinė stebėsenos ir tyrimų strategija.

Taip pat rekomenduojama:
- sukurti poveikio vertinimo sistemą, paremtą rizikos vertinimu, skatinančią ir palaikančią sveikatos priežiūros darbuotojus pranešti apie profesinį ir neprofesinį susidūrimą su COVID-19 infekcija ar šios infekcijos simptomus;
- įdiegti įtariamų infekcijų valdymo sistemą, įskaitant priemones sveikatos priežiūros darbuotojams, kurių SARS-CoV-2 rezultatai teigiami, ir tiems, kuriems pasireiškia infekcijos simptomai, bet jų SARS-CoV-2 rezultatai neigiami;
- nustatyti aiškius grįžimo į darbą po COVID-19 infekcijos kriterijus, taip pat tiksliai apibrėžti, kaip nutraukti izoliaciją;
- sveikatos apsaugos sistemos įstaigos turėtų išlaikyti kultūrą be kaltės dėl sveikatos darbuotojų COVID-19 infekcijų.

Dokumentas prieinamas adresu https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336265/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.