Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizuojami mokymai infekcijų kontrolės klausimais

2020 11 10

Higienos institutas, reaguodamas į COVID-19 situaciją Lietuvoje bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) išreikštą personalo mokymų poreikį, lapkričio 12–17 dienomis rengia nemokamus nuotolinius mokymus „COVID-19 prevencija ir valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.  

Mokymuose bus aptartos šios temos:
1. Asmens apsaugos priemonių naudojimas;
2. Patvirtintų ir įtariamų COVID-19 atvejų bei kontaktinių asmenų priežiūra ASPĮ.

Lektoriai: dr. R. Valintėlienė, J. Masevič ir V. Liuima (Higienos institutas).

Mokymai (galima pasirinkti sau tinkamą jų datą) vyks:
1. Lapkričio 12 d. 12–14 val. Prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/yxwgsdxv;
2. Lapkričio 13 d. 14–16 val. Prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/y5osxucl;
3. Lapkričio 16 d. 14–16 val. Prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/y5w3w4sg;
4. Lapkričio 17 d. 12–14 val. Prisijungimo nuoroda https://tinyurl.com/yxbvqclj.

Mokymams pasibaigus, jų įrašai bus prieinami Higienos instituto svetainėje adresu www.hi.lt/korona. Taip pat, iškilus poreikiui, bus organizuojami papildomi ASPĮ mokymai.

Kaip skelbta, Higienos institutas atliko ASPĮ apklausą, siekdamas išsiaiškinti mokymų, skirtų ASPĮ,  poreikį bei galimas tokių mokymų temas. Net 50 ASPĮ nurodė, kad šių įstaigų personalui (infekcijų kontrolės specialistams, gydytojams, slaugytojams ir kt.) reikalingi mokymai, kurie apimtų šias temas: asmens apsaugos priemonės ir jų naudojimas, COVID-19 prevencija ir valdymas ASPĮ, COVID-19 teigiamų asmenų ir kontaktų izoliavimas.  

Higienos institutas, vykdymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, teikia ASPĮ metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.