Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania 2019”

2020 11 10

Naujame periodiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai 2019 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania”. Jame pateikiami praėjusių metų pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje skelbiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius, išlaidas sveikatai ir vaistų suvartojimą.

Rodikliai apskaičiuoti naudojant sveikatos priežiūros įstaigų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Lietuvos statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt  skyrelyje „Leidiniai => „Lietuvos sveikatos leidiniai” => „Lietuvos sveikatos statistika”, taip pat jį galima atsiųsti paspaudus čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.