Higienos institutas tęsia konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

2020 11 16

Higienos institutas tęsia reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.

Kita konsultacija įvyks lapkričio 17 d. 14.30 val.

Konsultacijos metu bus aptarti šie klausimai:
1) Asmens apsaugos priemonių naudojimo problemos ASPĮ (respiratoriai su vožtuvais, daugkartinio naudojimo chalatai ir kombinezonai, skydeliai ir kt.);
2) Kiti klausimai (pasiūlyti ligoninių).

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda  – 
https://instituteofhygiene.my.webex.com/instituteofhygiene.my/j.php?MTID=m26f8026f999d9833ed0a202ff67493d6.

Higienos institutas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, koordinuoja infekcijų kontrolės priemonių įgyvendinimą ASPĮ, teikia šioms įstaigoms metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.