Naujame Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente – asmens apsaugos priemonių, skirtų COVID-19 prevencijai, techninės specifikacijos

2020 11 19

Dokumente pateikiamos rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių (AAP), naudojamų COVID-19 prevencijai, kokybės, naudojimo savybių ir susijusių standartų. Jose aprašomos pagrindinės AAP: chirurginės ir nechirurginės kaukės, pirštinės, akiniai, veido skydeliai, chalatai ir N95 tipo respiratoriai.

Techninėse specifikacijose apibrėžti minimalūs reikalavimai AAP gaminiams, kad būtų užtikrinta šių priemonių kokybė, saugumas ir veiksmingumas. Techninės specifikacijos parengtos remiantis infekcijų prevencijos ir kontrolės COVID-19 pandemijos metu gairėmis, rinkoje prieinamų AAP produktų ir reguliavimo agentūrų patvirtintų AAP produktų peržiūra bei tarptautinių, regioninių ir šalių AAP standartų analize.

Dokumentas skirtas viešųjų pirkimų agentūroms, institucijoms, atsakingoms už profesinę sveikatą  bei infekcijų prevenciją ir kontrolę, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams, AAP gamintojams, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitoms institucijoms tiek nacionaliniu, tiek įstaigų lygmenimis.

Dokumentas prieinamas adresu https://www.hi.lt/uploads/pdf/COVID-19/ECDC,%20PSO/WHO-2019-nCoV-PPE_specifications-2020.1-eng.pdf.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.