Įvyko mokymai infekcijų kontrolės klausimais

2020 11 23

Higienos institutas, reaguodamas į COVID-19 situaciją Lietuvoje bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) išreikštą personalo mokymų poreikį, lapkričio 12–17 dienomis surengė nuotolinius mokymus „COVID-19 prevencija ir valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

Mokymuose dalyvavo 600 ASPĮ įstaigų specialistų.

Skaityti pranešimai (atsiųsti).

Mokymų įrašas prieinamas Higienos instituto interneto svetainėje https://hi.lt/lt/korona.html (skiltyje „Vaizdinė medžiaga, nuorodos“).

Primename, kad Higienos institutas, vykdymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“, teikia ASPĮ metodinę pagalbą ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų mokymą infekcijų kontrolės klausimais.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.