Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo susitikime – veiklos aktualijos ir planai

2020 11 23

Lapkričio 20 d. įvyko 26-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) (BSN) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės (angl. Expert Group on Occupational Safety and Health) (EG OSH) atstovų susitikimas. 

Nuotoliniame renginyje aptartos Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being), BSN ir EG OSH veiklos aktualijos, kitų metų planai ir tikslai. 

BSN tinklo rengiami metiniai susitikimai – forumai, kuriuose įvairių šalių atstovai bei tarptautinių organizacijų ekspertai pasikeičia žiniomis ir gerąja praktika darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, numatomi Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo prioritetai ir galimi bendri projektai.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas Erikas Mačiūnas tel. (8 5) 212 1969, el. p. erikas.maciunas@hi.lt