Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“

2020 12 02

Lapkričio 9–27 d. įvyko Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoti nuotoliniai 40 val. kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“, skirti profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.  

Kursų dalyviai gilino ir atnaujino žinias bei gebėjimus profesinės sveikatos priežiūros reglamentavimo, profesinės rizikos, profesinių ir su darbu susijusių ligų bei darbuotojų sveikatos stiprinimo srityse. Jie ne tik įgijo naujų ir naudingų žinių aktualiomis temomis, bet ir pasidalijo patirtimi.

Kursuose dalyvavo 9 specialistai, jiems įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai vykdyti pagal tobulinimo programą „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas", suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.  

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.