Naujoje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitoje – apie greitųjų COVID-19 antigeno testų panaudojimo galimybes

2020 12 03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) paskelbė techninę ataskaitą ,,Greitųjų COVID-19 antigeno testų naudojimo galimybės Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse bei Jungtinėje Karalystėje“, kuria siekiama palengvinti šalims priimti sprendimus dėl greitųjų testų naudojimo.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. spalio 28 d. buvo paskelbta Europos Komisijos rekomendacija dėl COVID-19 diagnostinių tyrimų strategijų (įskaitant greitųjų antigeno tyrimų naudojimą), kuriose raginama, kad šalys susitartų dėl greitųjų antigeno tyrimų naudojimo kriterijų, šis ECDC dokumentas pateikia informaciją diskusijoms dėl greitųjų antigeno tyrimų naudojimo.

Pagrindiniai akcentai:

  • greitieji antigeno testai gali prisidėti prie bendro COVID-19 testavimo pajėgumo didinimo, atsižvelgiant į jų suteikiamus pranašumus dėl greitesnio atsakymo ir mažesnių išlaidų, ypač tais atvejais, kai PGR testavimo pajėgumai riboti;
  • greitųjų antigeno testų jautrumas mažesnis nei PGR testų;
  • greitieji antigeno testai patikimesni, esant dideliam viruso kiekiui, prieš simptomų pasireiškimą ir iki penkių dienų nuo simptomų atsiradimo;
  • ECDC pritaria Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytiems minimaliems testų reikalavimams: jautrumasi ≥80 proc. ir specifiškumas ≥97 proc.;
  • ECDC rekomenduoja, kad ES valstybės narės atliktų greitųjų antigeno testų nepriklausomas validacijas pagal numatomas konkrečias naudojimo indikacijas ir tiriamųjų grupes;
  • greitieji antigeno testai tinkami naudoti esant dideliam infekcijų paplitimui, tada, kai tikėtinas teigiamas rezultatas ir bus identifikuotas infekcija sergantis asmuo, taip pat ir mažo paplitimo aplinkoje, kad būtų galima greitai nustatyti COVID-19 sergantį asmenį;
  • greitieji antigeno testai gali padėti apriboti koronaviruso infekcijos perdavimą greitai nustatant naujus atvejus ir taip pagreitinant kontaktų atsekimą.

Dokumentas prieinamas adresu https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 261 8390 arba (8 5) 261 6681.