40-ajame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje – ligoninių geografinio prieinamumo tyrimo apžvalga

2020 12 11
Naujame leidinyje „Stacionariąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas“ apžvelgiamas detalesnis šalies ligoninių prieinamumo tyrimas panaudojant šiuolaikines kartografavimo technologijas.
 
Tyrime naudoti inovatyvios geografinės informacinės sistemos (GIS) įrankiai ir priemonės, geografinio aktyvaus gydymo ligoninių išsidėstymo šalyje duomenys geografinį prieinamumą padėjo atskleisti dviem aspektais – tiesinio prieinamumo ir prieinamumo automobilių keliais. Rezultatai parodė, kad geografinis stacionariąsias aktyvaus gydymo paslaugas teikiančių įstaigų prieinamumas visiems gyventojams šalyje buvo ganėtinai geras tiek taikant tiesinio atstumo skaičiavimo metodą, tiek vertinant pagal kelionės automobiliu laiką.
 
Daugiau informacijos apie leidinį Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Mokslo leidiniai“.

Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Jonė Jaselionienė tel. (8 5) 277 3302, el. p. jone.jaselioniene@hi.lt.