Konsultuota COVID-19 prevencijos ir valdymo darbo vietose klausimais

2020 12 16

Gruodžo 15 d. įvyko nuotolinė konsultacija „COVID-19 prevencija ir valdymas darbo vietose”, skirta darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų bei visuomenės sveikatos specialistams, įmonių vadovams, valstybės institucijų, darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovams.

Konsultacijos, kurioje dalyvavo 160 dalyvių, metu aptarti aktualūs klausimai dėl COVID-19 prevencijos ir valdymo darbo vietose.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima skaitė pranešimą apie COVID-19 infekcijos situaciją ir asmens apsaugos priemonių naudojimą. O Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas Erikas Mačiūnas pristatė darbdaviams skirtas rekomendacijas dėl COVID-19 prevencijos ir profesinės sveikatos išsaugojimo.

Konsultacija organizuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1578 „Dėl COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano, kurio įgyvendinime dalyvauja ar už kurio įgyvendinimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo”.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861, el. p. aneta.abromaviciute@hi.lt.