Naujos metodinės rekomendacijos – pagalbos priemonė vykdant darbuotojų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevenciją

2021 01 06

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija“, kurios, tikimasi, padės darbdaviams kurti ir palaikyti tvarią darbo aplinką.  

Naujose metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, kas yra kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai, paaiškinama ergonomikos sąvoka ir supažindinama su veiksniais, pagreitinančiais kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų išsivystymą. Taip pat jose aprašomas rizikos vertinimo procesas – rizikos identifikavimas, asmenų, kuriems kyla rizika, nustatymas, rizikos ir jos veiksnių pagal svarbą įvertinimas, rizikos prevencijos priemonių taikymas, jų stebėsena bei peržiūra.

Leidinyje pateikiami ir ergonominių rizikos veiksnių pavyzdžiai darbo vietose, informacija apie pagrindinius teisinius dokumentus, susijusius su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija.  

Šios metodinės rekomendacijos – galima pagalbos priemonė, kuriant ir palaikanti tvarią ir palankią darbo aplinką visiems darbuotojams: vyrams ir moterims, jauniems ir vyresnio amžiaus, migrantams, ne visą dieną, pamainomis ar nuotoliniu būdu dirbantiems specialistams ir kitiems. Ši priemonė gali būti svarbi ir vertinant riziką bei diegiant jos valdymo priemones, susijusias su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija.

Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams).

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“, taip pat jį galima atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Jūratė Tamašauskaitė tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu jurate.tamasauskaite@hi.lt.