Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2019 m.”

2020 12 18

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2019 m.“.

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumų aplinkybes ir sužalojimų pobūdį, mirtingumas dėl išorinių priežasčių bei laikinas nedarbingumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.

Informacija parengta naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2019 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt  skyrelyje „Leidiniai” => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje” arba atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.