Skelbiama 7–17 m. amžiaus mokinių fizinio pajėgumo apžvalga

2020 12 22

Remiantis Higienos instituto tvarkomos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) duomenimis, sukauptais iš Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenų, 2019–2020 mokslo metais mūsų šalyje mokėsi 283 950 (96,3 proc.) 7–17 m. amžiaus mokinių, kurie mankštinosi pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje, 7 635 (2,59 proc.) – parengiamojoje ir 3 289 (1,10 proc.) – specialiojoje.

Per ketverius mokslo metus mokinių fizinis pajėgumo rodikliai šiek tiek pagerėjo. Mokinių, priskirtų pagrindinei fizinio ugdymo grupei nuo 2016–2017 m. m. iki 2019–2020 m. m., dalis išaugo 1,49 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 94,81 proc., 2017–2018 m. m. – 95,29 proc., 2018–2019 m. m. – 95,80 proc., 2019–2020 m. m. – 96,3 proc. Mokinių, priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalis per minėtus mokslo metus sumažėjo 1,29 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 3,88 proc., 2017–2018 m. m. – 3,38 proc., 2018–2019 m. m. – 2,96 proc., 2019–2020 m. m. – 2,59 proc. O mokinių, priskirtų specialiajai fizinio ugdymo grupei, dalis nurodytu laikotarpiu sumažėjo 0,22 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 1,32 proc., 2017–2018 m. m. – 1,33 proc., 2018–2019 m. m. – 1,24 proc., 2019–2020 m. m. 1,10 proc.

Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Parengiamajai – turintys nedidelių sveikatos sutrikimų, persirgę tam tikromis ligomis ir laikinai negalintys lankyti kūno kultūros pamokų visu pajėgumu. Specialiojoje grupėje treniruojasi mokiniai, turintys nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie, išskyrus tam tikrus apribojimus, netrukdo jiems dalyvauti ugdymo veikloje. Tokie mokiniai fizinį aktyvumą lavina pagal specialiąją kūno kultūros programą ar lanko gydomosios kūno kultūros pratybas.

Mokinių, priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalis nuo 7 iki 17 m. amžiaus pamečiui didėjo. 13 m. amžiaus tokių mokinių dalis (2,85 proc.) buvo 0,26 proc. didesnė nei šalies vidurkis (2,59 proc.). Didžiausia mokinių, priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalis buvo 17 m. amžiaus – 5 proc., tai yra 2,41 proc. daugiau nei šalies vidurkis.

Apžvelgiant mokinių, priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalies rezultatus šalies savivaldybėse, 2019–2020 mokslo metais daugiausiai tokių mokinių – Šalčininkų r. (6,4 proc.), Anykščių r. (6,3 proc.) ir Visagino r. (5,2 proc.) savivaldybėse. Mažiausia mokinių, priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei, dalis – Elektrėnų sav. (0,5 proc.), Neringos sav. (0,8 proc.) ir Lazdijų r. (0,9 proc.) savivaldybėse.

Daugiau informacijos žemiau infografike „Mokinių fizinio pajėgumo apžvalga, 2019–2020 m. m. duomenys“.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.