Organizuoti sveikatos technologijų ir intervencijų vertinimo mokymai

2020 12 23

Higienos institutas (HI) kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) ir Norvegijos visuomenės sveikatos institutu (NVSI) įgyvendina projektą „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą Nr. LT-01-1S-CPVA-TF-002“ (Projektas). Viena iš šio Projekto veiklų – specialistų, atliekančių sveikatos technologijų vertinimą, gebėjimų stiprinimas.

Pirmieji Projekto mokymai įvyko rugsėjo 22 ir 24 d., juose dalyvavo 21 HI, LSMU ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovas. Mokymų metu NVSI lektoriai pristatė sveikatos technologijų ir visuomenės sveikatos intervencijų vertinimo procesus Norvegijoje, taip pat šioje šalyje įgyvendinamas su visuomenės sveikata susijusias programas ir jų vertinimą.

Lapkričio 30 ir gruodžio 3 d. organizuoti antrieji Projekto mokymai, kuriuose dalyvavo 14 HI, LSMU ir SAM atstovų. Mokymuose didžiausias dėmesys skirtas visuomenės sveikatos technologijų ekonominiam vertinimui – išsamiai pristatytas sveikatos finansavimas, sveikatos intervencijų ekonominis vertinimas ir ekonominių analizių rezultatų interpretavimas Norvegijoje.

2021 m. planuojama organizuoti dar dvejus Projekto mokymus, taip pat parengti tris Lietuvoje diegiamų programų vertinimo protokolus. HI rengs vertinimo protokolą, skirtą šiuo metu šalyje įgyvendinamam 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektui „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. LT03-2-SAM-TF-001.

Plačiau apie Projektą https://hi.lt/europos-ekonomines-erdves-ir-norvegijos-finansiniu-mechanizmu-dvisalio-bendradarbiavimo-fondo-lesomis-finansuojami-projektai.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. paštu vincentas.liuima@hi.lt