Ketvirtojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – karščio padariniai sveikatai

2020 12 29

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė ketvirtąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį – „Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2019 m.“.

Kaip nurodoma Europos aplinkos apsaugos agentūros parengtoje ataskaitoje, Lietuva yra toje Europos dalyje, kuriai dėl klimato kaitos gresia ekstremaliai aukšta temperatūra, vandens temperatūros pokyčiai, miškų gaisrai ir sumažėjęs kritulių kiekis vasarą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir įgyvendinant Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo plano nuostatas, patvirtintas Nacionalinis visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų planas. Jame nurodoma, kad remiantis UAB „Infraplanas“ atlikta studija, nustatančia klimato kaitos keliamas grėsmes žmonių sveikatai, nustatyta tam tikrų ligų visuomenės sveikatai priklausomybė nuo karščio.

Informaciniame leidinyje pateiktas tokių ligų sąrašas, taip pat, analizuojant 2019 m. rodiklius, apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius, tenkantis 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas nuo ligų, siejamų su karščio poveikiu.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba jį galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos teikia Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt.