Kompiuterizuotos asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomos stebėsenos

2021 01 04

Higienos institutas kompiuterizavo hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo ir nepageidaujamų įvykių stebėsenas, vykdomas asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ).

Nuo 2021 m sausio 1 d. pradedamas šių stebėsenų duomenų teikimas į Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VISS IS) (https://viss.hi.lt). Naujas duomenų teikimo būdas sudarys sąlygas greičiau, patogiau ir efektyviau vykdyti stebėsenas ir duomenų analizę nacionaliniu ir ASPĮ lygiu, užtikrins duomenų kokybę ir greitą grįžtamąjį ryšį, taip pat sumažins administracinę naštą ASPĮ ir Higienos institutui.

VISS IS sukurta, Higienos institutui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (2017–2020 m.).

Duomenys į VISS IS teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-228 „Dėl Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos apie VISS IS Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://bitly.ws/aUpt.

Detalesnė informacija apie duomenų teikimą: