Kompiuterizuoti šeši sveikatos stebėsenos procesai

2021 01 05

Higienos institutui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (2017–2020 m.), sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VISS IS).

Naujoji VISS IS kompiuterizuoja šešis sveikatos stebėsenos procesus: hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo ASPĮ, nepageidaujamų įvykių registravimo, gyvensenos stebėsenos savivaldybėse, ASPĮ metinių sveikatos statistikos ataskaitų teikimo, sveikatos rodiklių analizavimo ir grafinio atvaizdavimo (https://sveikstat.hi.lt) siekiant įvertinti sveikatos netolygumus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais.

VISS IS padės užtikrinti racionalesnį sveikatos apsaugai skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, prisidės prie geresnio sveikatos sistemos valdymo ir pagrįstų sprendimų priėmimo, turės tiesioginės įtakos gerinant asmens ir visuomenės sveikatos įstaigų veiklą bei jų teikiamų paslaugų gyventojams ir pacientams kokybę.

Kaip jau skelbiama, nuo 2021 m sausio 1 d. pradedamas hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo ir nepageidaujamų įvykių stebėsenų, vykdomų ASPĮ, duomenų teikimas į VISS IS (https://viss.hi.lt).

Plačiau apie VISS IS Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://bitly.ws/aUpt.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709, el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.