Modernizuota Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

2021 01 08

Higienos institutui įgyvendinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, modernizuota Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VSS IS).

Nuo šiol VSS IS šalies mastu apima ne tik bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų bei pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenis. Modernizuota VSS IS pritaikyta ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių sveikatos stebėsenai, sudarytos galimybės šių duomenų analizei, taip siekiant efektyviau mažinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos netolygumus.

VSS IS modernizavimas prisidėjo prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendradarbiavimo, sprendžiant svarbiausias mokinių sveikatos problemas. Gydytojų užpildytas Mokinio sveikatos pažymėjimas automatiniu būdu patenka į VSS IS. Elektroninėje statistinės apskaitos formoje Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ nurodytos asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijos ugdymo procesui gali būti įgyvendinamos laiku, nes ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams nebereikia patiems apibendrinti pateiktų popierinių pažymų. 

Nuo dabar visuomenės sveikatos specialistai turi įrankį, leidžiantį apibendrinti vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos duomenis ir formuoti ataskaitas, reikalingas detaliai įstaigą lankančių vaikų sveikatos analizei ir stiprinimo procesui užtikrinti. Vaikų tėvai ir mokyklos bendruomenė įgalinti aktyviau dalyvauti mokinio sveikatos priežiūroje. Savivaldybių specialistai gali palyginti ikimokyklinio ugdymo įstaigų duomenis tarpusavyje, matyti netolygumus GIS žemėlapiuose, kas padeda tiksliau įvertinti sveikatos sutrikimų apimtis ir charakteristikas, nustatyti rizikos grupes, pokyčių tendencijas ir priimti kitus sprendimus, užtikrinant kryptingą ir efektyvų vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos politikos formavimą savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu.

Plačiau apie VSS IS Higienos instituto interneto svetainėje adresu Vaikų sveikatos stebėsenos IS - Higienos institutas ir VSS IS portale (https://vssis.hi.lt).

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.