Atliktas antrasis mokinių gyvensenos tyrimas Lietuvos mastu

2021 01 18

2020 m. visose šalies savivaldybėse atliktas reprezantatyvus penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas. Jo metu naudojant standartizuotą klausimyną apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 35 562 minėtų klasių mokiniai. 

Tyrimą koordinavo Higienos institutas, anketines apklausas Lietuvos mokyklose organizavo ir vykdė savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Apklausos pradėtos vykdyti 2020 m. kovo mėnesį, tačiau dėl COVID-19 pandemijos paskelbto visuotinio karantino buvo sustabdytos. Apklausos tęstos rugsėjo–spalio mėnesiais.

Higienos institutas apibendrino gautus tyrimo duomenis ir parengė mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą. Joje pristatomi 32 gyvensenos rodikliai, suskirstyti į tris grupes: 1) laimingumas, sveikatos ir išvaizdos vertinimas; 2) sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas, pasyvus laisvalaikis ir mitybos įpročiai, burnos higiena); 3) rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas, patyčios ir saugumas kelyje, namuose bei mokykloje). Gyvensenos rodiklių reikšmės apskaičiuotos ir suvestinėje-ataskaitoje pateikiamos pagal kiekvieną savivaldybę atskirai. Taip pat  pateikiamos bendros Lietuvos penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos rodiklių reikšmės.

Per paskutinius ketverius metus sumažėjo mokyklinio amžiaus (penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių) vaikų dalis (proc.), kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ar labai gerą (2016 m. buvo 85,1 proc., 2020 m. – 79,8 proc.). Mitybos įpročiai nėra palankūs sveikatai. Mokinių, kasdien valgančių pusryčius, 2016 m. buvo 51,7 proc.,  o 2020 m. – 45,5 proc. Kita vertus, padaugėjo mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių (2016 m. – 9,7 proc., 2020 m. – 13,6 proc.). Sumažėjo mokinių dalis, kurie per paskutines 30 dienų (2016 m. – 15,3 proc., 2020 m. – 10,6 proc.) ir per paskutinius 12 mėn. (2016 m. – 29,3 proc., 2020 m. – 21,9 proc.) bent kartą vartojo alkoholinių gėrimų. 

Mokinių gyvensenos tyrimas atliktas, vadovaujantis Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Nuostatuose nurodoma savivaldybėse periodiškai atlikti penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimus.

Visa 2020 m. rodiklių suvestinė-ataskaita skelbiama Higienos instituto interneto svetainėje adresu https://hi.lt/lt/gs-ataskaitos.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė, tel. (8 5) 261 4184 arba el. p. gyvensena@hi.lt.