Visuomenės sveikatos specialistai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su VSS IS

2021 01 05

2020 m. gruodžio 3 d. įvyko nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai visuomenės sveikatos specialistams pagal Higienos instituto (HI) parengtą tobulinimo programą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“.

Šių kursų tikslas – suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (VSS IS) funkcines galimybes, formuojamas duomenų ataskaitas, GIS žemėlapius ir VSS IS kaupiamų asmens duomenų apsaugą.

Kursai skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su VSS IS.

Renginyje pranešimą apie asmens duomenų apsaugos teisinius aspektus VSS IS skaitė HI Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė. Pranešimo tema visuomenės sveikatos specialistams sukėlė daug klausimų. Į juos visus kursų metu atsakyta.

HI Registrų skyriaus specialistė Indrė Židonienė ir šio skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva skaitė paskaitas apie VSS IS valdymą, ataskaitas, duomenų atvaizdavimą GIS žemėlapiuose ir statistinių duomenų panaudojimo galimybes savivaldybėje.

HI lektoriai didelį dėmesį skyrė darbo su VSS IS praktinių įgūdžių formavimui. Kursų dalyviai sudarinėjo statistines ir dinamines ataskaitas, GIS žemėlapius ir mokėsi kurti statistinių duomenų suvestinių ataskaitas.

Kursuose dalyvavę visuomenės sveikatos specialistai laikė žinių patikrinimo testą. Po jo dalyviams įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Daugiau informacijos gali suteikti HI Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.