Su Vasario 16-ąja!

2021 02 15

Sveikiname su švente, kuri primena, jog tik laisvi esame gyvi, kokie svarbūs Tėvynei mes, mūsų darbai ir tikslai. Sėkmės ir užsidegimo statant ir kuriant savo šiandieną.

Kasdien „darykime Lietuvai vardą", kaip kvietė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žurnalistas ir mokytojas Jokūbas Šernas (1888–1926).

Higienos institutas