Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė atnaujintas rekomendacijas „Infekcijų prevencija, kontrolė ir pasiruošimas COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose“

2021 02 15

2021 m. vasario 9 d. Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė atnaujintas rekomendacijas „Infekcijų prevencija, kontrolė ir pasiruošimas COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose“. Dokumentas papildytas naujais skyriais.

1. Infekcijų prevencijos ir kontrolės ypatumai, susiję su vakcinacija nuo COVID-19. Šiame skyriuje aprašomos priemonės, kurias rekomenduojama taikyti vakcinacijos metu ir taip sumažinti SARS-CoV-2 viruso perdavimo riziką. Kaip pagrindinė priemonė įvardijama tinkama rankų higiena, patariama, kaip per vakcinaciją ją užtikrinti. Taip pat pateikiama informacija apie papildomas priemones, tokias kaip veido kaukių dėvėjimas, patalpų vėdinimas ir atskiri įėjimai. Supažindinama su vakcinacijos ypatumais ilgalaikio gydymo ir slaugos įstaigose. Pateikiamos ir rekomendacijos sveikatos priežiūros darbuotojų vakcinavimo klausimais.
 
2. Infekcijų prevencijos ir kontrolės ypatumai, susiję su SARS-CoV-2 viruso atmainomis. Šiame skyriuje supa-žindinama su iki šios dienos turima tyrimais pagrįsta informacija apie SARS-CoV-2 viruso mutacijas ir naujų atmainų ypatumus. Siekiant apsisaugoti ir sumažinti naujų atmainų plitimą, akcentuojama tinkama rankų higiena, asmens apsaugos priemonių naudojimas, periodinis sveikatos priežiūros darbuotojų testavimas ir vakcinacija.

Dokumentas prieinamas adresu https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-and-control-in-healthcare-settings-COVID-19_6th_update_9_Feb_2021.pdf.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 261 8390, (8 5) 261 6681.