Kursuose visuomenės sveikatos specialistai gilino žinias apie streso darbe valdymą

2021 03 25

Kovo 18 d. įvyko nuotoliniai 8 akad. val. kursai „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“, skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams. Kursus organizavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centras.

Kursų dalyviai gilino ir atnaujino žinias bei gebėjimus apie psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius ir jų raišką, šių veiksnių poveikį asmens ir visuomenės sveikatai. Taip pat pristatyti su stresu darbe siejamos rizikos valdymą reglamentuojantys teisės aktai, psichosocialinių rizikos veiksnių valdymo būdai ir priemonės bei darbuotojų psichologinės gerovės kūrimo principai.

Temas pristatė lektorės – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė dr. Vida Juškelienė ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto lektorė dr. Jelena Stanislavovienė.

Kursuose dalyvavo 13 specialistų. Jiems įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Kursai vykdyti pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas", patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Skaistė Dreskinytė tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu skaiste.dreskinyte@hi.lt.