Skelbiame mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalgą

2021 03 29

Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, sukauptais Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS), 2019–2020 mokslo metais 89 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 7–17 m. amžiaus mokinių galėjo dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų.

Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, jei neserga lėtinėmis ligomis ir neturi sveikatos sutrikimų, kurie galėtų riboti mokinio dalyvavimą mokymosi procese. Šeimos ar vaikų ligų gydytojas tai pažymi elektroninėje statistinės apskaitos formoje Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas‘‘.

Praėjusiais mokslo metais didžiausia mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, dalis buvo Neringos savivaldybėje (97,5 proc.), mažiausia – Utenos r. savivaldybėje (64,7 proc.). Per ketverius mokslo metus tokių mokinių dalis sumažėjo 6 proc. 2019–2020 m. m. jų dalis sudarė 89 proc., 2018–2017 m. m. – 94 proc., 2017–2016 m. m. – 94 proc. ir  2016–2017 m. m. – 95 proc. VSS IS duomenimis, 2019–2020 m. m. didžiausią mokinių, galėjusių dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, dalį sudarė  devynmečiai (91 proc.), o mažiausią – penkiolikmečiai (87 proc.).

Daugiau informacijos žemiau infografike „Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalga (2019–2020 mokslo metų duomenys)“.

Apie VSS IS portale http://vssis.hi.lt

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.