Infekcijų kontrolės specialistai tobulino kvalifikaciją infekcijų paplitimo tyrimo mokymuose

2021 03 31

Kovo 25 ir 30 d. Higienos institutas organizavo nuotolinius seminarus „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse. Duomenų teikimas į informacinę sistemą“ ir „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. Duomenų rinkimas ir duomenų kokybės užtikrinimas“, skirtus infekcijų kontrolės specialistams, dalyvaujantiems hospitalinių infekcijų epidemiologinėje bendrojo pobūdžio ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. 

Seminaruose pristatyti naujausi paplitimo tyrimo duomenys, aptarti aktualūs infekcijų paplitimo tyrimo metodikos klausimai, dažniausios paciento duomenų rinkimo ir ligoninės anketų pildymo klaidos, hospitalinių infekcijų apibrėžtys ir pristatytas duomenų teikimas į Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. Mokymų metu, pasiskirsčius į mažesnes grupes, analizuotos ir aptartos praktinės situacijos, siekiant išaiškinti hospitalines infekcijas.

Mokymus baigė apie 150 teigiamai išlaikiusių testus infekcijų kontrolės specialistų ir kitų asmenų, dalyvaujančių infekcijų epidemiologinėje priežiūroje. Specialistai gautas žinias ir įgūdžius pritaikys balandžio mėnesį, atlikdami hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą savo ligoninėse ir užtikrindami tyrimo duomenų kokybę.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo".

Daugiau informacijos apie hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą Higienos instituto interneto svetainėje  https://www.hi.lt/lt/hospitalines.html.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 262  9055 arba el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt.   

PRANEŠIMAI

Bendrojo pobūdžio ligoninėms

A. Jurkevičienė. Naujausi hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatai, ligoninės infekcijų prevencijos indikatoriai (atsiųsti)

A. Jurkevičienė.
Paplitimo tyrimo duomenų rinkimas. Duomenų kokybė ir pagrindinės klaidos (atsiųsti)

R. Valintėlienė. Hospitalinių infekcijų bendrieji diagnozavimo principai (atsiųsti)


Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėms

A. Jurkevičienė. Naujausi hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatai (atsiųsti)

A. Jurkevičienė. Paplitimo tyrimo duomenų  rinkimas, duomenų kokybės užtikrinimas (atsiųsti)

R. Valintėlienė. Hospitalinių infekcijų bendrieji diagnozavimo principai