Šviesių ir spalvingų Velykų!

2021 04 02

Pasitinkame džiaugsmo šventę, aiškiai parodančią mums naujo gyvenimo grožį. Solidarumo, stiprybės, tikėjimo, naujų jėgų gyventi, kurti ir tobulėti.  

Higienos institutas