Parengtos metodinės rekomendacijos „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“

2021 04 22

Naujose metodinėse rekomendacijose „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“ pristatoma profesinės gerovės vertinimo priemonė, pagrįsta mokslo įrodymais bei praktine patirtimi ir pritaikyta naudoti Lietuvoje.

Priemonė parengta vadovaujantis sisteminiu požiūriu, t. y. kreipiamas dėmesys ne tik į mokytojų, bet ir į visų mokyklos darbuotojų – pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų, administracijos, pagalbinio personalo darbuotojų – profesinę sveikatą ir gerovę. Taip pat vertinami visi darbo aplinkos veiksniai, keliantys darbuotojams didžiausią įtampą. Priemonė leidžia mokyklų bendruomenėms pačioms įsivertinti ir tobulinti tas darbo aplinkos sritis, kuriose nustatoma daugiausia problemų.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama medžiaga parengta remiantis Higienos instituto tyrimo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą“ (2020 m.) rezultatais. Tyrimo metu Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimynas buvo išverstas į lietuvių kalbą ir pritaikytas naudoti mūsų šalyje.

Leidinyje apibūdinami mokyklos darbuotojų profesinės sveikatos ypatumai, supažindinama su Rytų Suomijos universiteto mokslininkų ir praktikų sukurtu Profesinės gerovės modeliu ir jo taikymu, pateikiamas Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimynas ir aptariamos jo naudojimo gairės.

Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, Tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius Lietuvoje – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras (SMLPC) ir kiti suinteresuoti asmenys, turintys galimybę rekomenduoti bendrojo ugdymo mokykloms naudoti šią priemonę.

Metodinės rekomendacijos skelbiamos Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“, taip pat jas galima atsiųsti čia

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Skaistė Dreskinytė tel. (8 5) 212 2589, el. p. skaiste.dreskinyte@hi.lt.