Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminare aptarta jų veikla ir iniciatyvos

2021 04 23

Balandžio 20 d. įvyko Higienos instituto organizuotas nuotolinis apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių (toliau – AMR valdymo grupės) seminaras.

Renginyje dalyvavo 58 dalyviai – AMR valdymo grupių, Higienos instituto, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir šalies universitetų atstovai.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Dalia Jankutė pristatė AMR valdymo grupių 2020 m. veiklos rezultatus. Grupių darbo patirtimi ir gerąja praktika pasidalijo Šiaulių apskrities AMR valdymo grupės atstovė – Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Dovilė Eičinienė. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė pristatė tyrimo ,,Sveikatos priežiūros specialistų žinios ir požiūris į antibiotikus, jų vartojimą bei antimikrobinį atsparumą Europos Sąjungos šalyse”, kuriame dalyvavo 30 Europos šalių, tarp jų ir Lietuva, rezultatus.

Diskusijoje, kurią moderavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė, aptartos 2021 m. AMR valdymo grupių veiklos ir iniciatyvos. Pritarta JAMRAI projekto sukurto ženkliuko naudojimui Lietuvoje, apsvarstytas medžiagos, skirtos AMR valdymo problematikai viešinti, naudojimas ir poreikis. Grupių atstovai pritarė, kad reiktų aktyviau keistis parengta informacija, dalytis gerąja praktika, vykdyti daugiau bendrų veiklų, pasitelkiant ir kitus sektorius, taip pat daugiau kitų sektorių atstovų įtraukti į AMR valdymo gupių sudėtį (pvz., veterinarijos ir žiniasklaidos).

Išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Dalia Jankutė tel. (8 5) 206 1056, el. paštas dalia.jankute@hi.lt.

Seminare skaityti pranešimai

Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių 2020 m. veiklos apibendrinimas (atsiųsti)
Dalia Jankutė, Higienos institutas

Šiaulių apskrities Radviliškio rajono AMR grupės gerosios praktikos pavyzdžiai (atsiųsti)
Dovilė Eičinienė, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos priežiūros specialistų žinios ir požiūris į antibiotikus, jų vartojimą bei antimikrobinį atsparumą Europos Sąjungos šalyse (atsiųsti)
Dr. Virginija Kanapeckienė, Higienos institutas

Diskusija apie apskričių AMR valdymo grupių veiklas 2021 metais (atsiųsti)
Dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas