Seminare aptartos saugias darbo vietas skatinančios priemonės

2021 05 06

Gegužės 5 d. įvyko nuotolinis seminaras „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“, skirtas  Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.

Seminarą organizavo Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) veikiantis Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktas, bendradarbiaudamas su Higienos institutu.

Renginio metu apžvelgtos šios temos: su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų statistika ir psichosocialinių rizikos veiksnių ryšys, psichosocialinės rizikos vertinimo įmonėse ypatumai, ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose ir įmonėse bei psichosocialinės rizikos vertinimas ir profesinės gerovės tobulinimas mokykloje. Dalyviai turėjo galimybę užduoti pranešėjams rūpimus klausimus.
 
Seminare dalyvavo apie 150 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovų. Jiems išduoti dalyvio pažymėjimai.
 
Kilus klausimų, prašome kreiptis į EU-OSHA ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot tel. 8 616 55 899, el. paštu nerita.sot@vdi.lt arba Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistę Anetą Abromavičiūtę el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.

Skaityti pranešimai

1. Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ prioritetinės sritys; kaulų-raumenų sistemos sutrikimų darbe (KRSS) statistika; kaulų-raumenų sistemos sutrikimų ir psichosocialinių rizikos veiksnių ryšys
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

2. Psichosocialinės rizikos vertinimo įmonėse ypatumai: bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurais
Lolita Pilipavičienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė

3. Lietuvoje nustatomų kaulų-raumenų sistemos profesinių ligų tendencijos
Rita Zubkevičiūtė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė

4. Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse
Jūratė Tamašauskaitė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė

5. Psichosocialinės rizikos vertinimas ir profesinės gerovės tobulinimas mokykloje
Dr. Vida Juškelienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė