Įmonės kviečiamos dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo konkurse

2021 05 07
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) organizuoja nacionalinį 2021 m. darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo gerosios praktikos konkursą. Jis rengiamas siekiant vieno iš pagrindinio VDI veiklos  tikslų – skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į Lietuvoje esamą nepakankamą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) kultūros sampratos lygį ir gerosios DSS praktikos pavyzdžių sklaidą bei vykdant Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) nacionalinio ryšių punkto funkcijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad EU-OSHA kartu su valstybėmis narėmis per vykdomas saugių darbo vietų kampanijas rengia Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus, kurie parodo gerų saugos ir sveikatos darbe rezultatų naudą ir yra vienas iš būdų skleisti bei skatinti gerąją praktiką visoje Europoje. Konkursas suteikia galimybę pripažinti geriausiomis įmones ir organizacijas, kurios išskirtinai ir naujoviškai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos.
 
Tad VDI, aktyviai dalyvaudama 2020–2022 m. Europos kampanijoje „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“, skirtoje kaulų-raumenų sistemos sutrikimų prevencijai darbe, šiemet rengia nacionalinį DSS gerosios praktikos apdovanojimų konkursą. Jis organizuojamas vadovaujantis EU-OSHA parengtomis Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų taisyklėmis.
 
Dviejų nacionalinio konkurso nugalėtojų DSS gerosios praktikos pavyzdžiai dalyvaus visos Europos konkurse.
 
EU-OSHA organizuojamo Saugių darbo vietų gerosios praktikos konkurso tikslas – pripažinti geriausiomis įmones ir organizacijas, kurios darbo vietose įgyvendino novatoriškus ir veiksmingus DSS valdymo metodus. Jais siekiama darbe užkirsti kelią kaulų ir raumenų sistemos sutrikimams.
 
Išsamesnė informacija apie Saugių darbo vietų kampanijos gerosios praktikos apdovanojimų schemą https://healthy-workplaces.eu/lt/get-involved/good-practice-awards.
 
Paraiškos forma ir kontaktinė informacija skelbiama VDI interneto svetainėje http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3099. Taip pat paraiškos forma čia
 
Paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 25 d.
 
Konkurse gali dalyvauti:

• įmonės ar bet kokio dydžio organizacijos;

• mokymo paslaugų teikėjai ir švietimo bendruomenės;

• darbdavių organizacijos, prekybos asociacijos, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos;

• regioninės ar vietinės darbuotojų saugos ir sveikatos srities prevencijos tarnybos, draudimo įstaigos ir kitos organizacijos tarpininkės.