Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2021 03 23
Kovo 19 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatyti svarstymui du tobulinimo programos aprašai: „Pacientų saugos tobulinimas, užtikrinant nepageidaujamų įvykių stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigose” ir „Nepageidaujami įvykiai ir jų registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose”.
 
Metodinė komisija pritarė pristatytam tobulinimo programos „Pacientų saugos tobulinimas, užtikrinant nepageidaujamų įvykių stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigose” aprašui. Programos tikslas – suteikti ir pagilinti žinias apie pacientų saugą ir jos gerinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, jų įgaliotų asmenų, medicinos auditorių bei už nepageidaujamų įvykių stebėseną atsakingų sveikatos priežiūros specialistų gebėjimus gerinti pacientų saugos kultūrą, tinkamai įgyvendinti nepageidaujamų įvykių stebėseną ir prevenciją asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
 
Posėdyje pritarta ir tobulinimo programos „Nepageidaujami įvykiai ir jų registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose” aprašui. Programos tikslas – suteikti kompleksinių žinių apie pacientų saugos kultūrą, nepageidaujamus įvykius ir jų stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teisinį pacientų saugos reglamentavimą ir didinti sveikatos priežiūros specialistų gebėjimus suprasti nepageidaujamų įvykių priežastis ir dalyvavimo nepageidaujamų įvykių stebėsenos bei pacientų saugos kultūros formavimo procesuose svarbą.
 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709 arba el. paštu [email protected].