Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2021 04 20
Balandžio 16 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“.
 
Metodinė komisija pritarė metodinėms rekomendacijoms „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti bendrojo ugdymo mokykloms Profesinės gerovės darbe klausimyną naudoti kaip priemonę mokyklos bendruomenės profesinei gerovei vertinti ir stebint tobulinti.
 
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, Tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius Lietuvoje – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras (SMLPC) ir kiti suinteresuoti asmenys, galintys rekomenduoti bendrojo ugdymo mokykloms naudoti šią priemonę.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709 arba el. paštu [email protected].