Higienos institutui – 213 metų

2021 05 17

Gegužės 17 d. Higienos institutas (institutas), vienas seniausių tokio pobūdžio institutų Lietuvoje ir Europoje, mini 213-ąjį gimtadienį. 

XIX a. pradžioje (1808 m.) įkurtas institutas išliko iki šių dienų ir gali didžiuotis savo turtinga istorija. Per gyvavimo laiką instituto mokslininkai įnešė svarų indėlį į medicinos mokslą ir Lietuvos, ir pasaulio mastu.

Institutas vienas iš pirmųjų pradėjo gaminti raupų vakciną ir tirti jos efektyvumą. Vilniuje gaminamos vakcinos keliavo į Italiją, Šveicariją ir kitas Europos valstybes. Instituto mokslininkai apie tai, kaip tobulinti šią vakciną, susirašinėjo ir diskutavo su žymiais to meto pasaulio mokslininkais. Institute buvo sukurtos veiksmingos apsaugos priemonės nuo poliomielito, tuberkuliozės, vidurių ir dėmėtosios šiltinės sukėlėjų.

Šiandien instituto misija – įgyvendinti valstybės funkcijas Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsenos, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, darbo aplinkos poveikio sveikatai ir profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityse.

Pagrindiniai instituto 2017–2021 m. veiklos kadencijos uždaviniai:
1) įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) žinių institucijos misiją, plėtojant visuomenės sveikatos tyrimus ir technologijų vertinimą, reikalingus įrodymais pagrįstiems sprendimams priimti;
2) tapti SAM institucija, koordinuojančia visuomenės sveikatos stebėseną, kuri reikalinga visuomenės sveikatos programų įgyvendinimo efektyvumui įvertinti;
3) tapti SAM institucija, vertinančia visuomenės sveikatos žmogiškuosius išteklius ir pagrindžiančia profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius.