Visuomenės sveikatos specialistai kėlė kvalifikaciją vaikų sveikatos stiprinimo ir vadybos kursuose

2021 04 01

Vasario ir kovo mėnesiais Higienos institutas surengė mokymus vaikų sveikatos stiprinimo ir šios veiklos vadybos tema. Kursuose dalyvavo 80 visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių vaikų sveikatos stiprinimo srityje.

Kursų tikslas – tobulinti ir plėsti visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių vaikų sveikatos stiprinimo srityje, kompetencijas, taikant naujausius ir efektyviausius ugdymo metodus, kad būtų suformuoti ir patobulinti vaikų sveikatos stiprinimo gebėjimai ir įgūdžiai.

Dalyviams pristatytos vaikų sveikatos stiprinimo inovacijos ir jų taikymo metodai, prioritetinių sveikatos stiprinimo sričių vystymas ir plėtra, taip pat biopsichosocialinės sveikatos ir socialinio-emocinio intelekto stiprinimo bei ugdymo, sveikatai žalingų įpročių prevencinių veiklų organizavimo ir vykdymo naujovės. Pirmą kursų dieną įvyko nuotoliniai mokymai, antrą – dirbta savarankiškai, atliekant praktinę užduotį.

Surengti ir vaikų sveikatos stiprinimo veiklos vadybos mokymai. Jų  tikslas – tobulinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių vaikų sveikatos stiprinimo srityje, vaikų sveikatos stiprinimo vadybos kompetencijas, vadovaujantis vadybos teorija ir praktika.

Dalyviai gilino žinias vaikų sveikatos stiprinimo veiklų planavimo, įgyvendinimo, jų koordinavimo ir komunikacijos srityse. Jie susipažino su esminėmis valdymo funkcijomis (planavimo, įgyvendinimo, koordinavimo ir motyvavimo) ir galimais jų realizavimo principais, šiuolaikiniais komunikacijos modeliais bei efektyvios vidinės ir išorinės komunikacijos principais.

Mokymai vykdyti pagal sveikatos specialistų tobulinimo programas „Vaikų sveikatos stiprinimas“ ir „Vaikų sveikatos stiprinimo veiklos vadyba“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-51 ir 2020 m. kovo 9 d. įsakymu  Nr. V-312 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Justina Avelytė tel. (8 5) 261 4184, el. p. justina.avelyte@hi.lt.