Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020 m.”

2021 08 02

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020 m.”. Jame pateikiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pernai Lietuvoje gimė 25 144 naujagimiai, arba 2 249 naujagimiais mažiau negu 2019 m. Mirė 43 547 asmenys, t. y. 5 266 daugiau negu užpernai. 2 266 asmenys mirė nuo COVID-19, dar 1 023 – dėl kitų priežasčių, bet sirgdami ir COVID-19. 2020 m. mirė 70 kūdikių – 20 kūdikių mažiau negu 2019 m.

2020 m. buvo išskirtiniai dėl COVID-19 pandemijos. Apribojus sveikatos priežiūros paslaugų, ypač planinių, teikimą, taip pat dėl to, jog nemažai žmonių nesikreipė į sveikatos priežiūros įstaigas, bijodami užsikrėsti koronavirusu, sumažėjo sergančių daugeliu ligų asmenų skaičius. Dėl higienos taisyklių laikymosi gerokai mažiau sirgta infekcinėmis ligomis: palyginti su 2019 m., sirgusiųjų gripu sumažėjo 67,6 proc., ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis – 24,6 proc., žarnyno infekcinėmis ligomis – 58,8 proc.

Šalyje daug mažiau, palyginti su 2019 m., suteikta ir sveikatos priežiūros paslaugų. Apsilankymų pas gydytojus skaičius sumažėjo 11,2 proc., o skaičiuojant juos be telefoninių konsultacijų – 35,7 proc. Aktyvaus gydymo stacionaro ligonių skaičius mažesnis 27,9 proc., reabilitacijos – 34,3 proc., ilgalaikio gydymo – 25,5 proc. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius sumažėjo nežymiai –  3,1 proc. Padidėjo laikinojo nedarbingumo skaičiai: 8,5 proc. padaugėjo atvejų, beveik 2 kartus išaugo vidutinis 1-am apdraustajam apmokėtų dienų skaičius, 16 proc. pailgėjo vieno atvejo trukmė.

Lietuvos sveikatos sektoriuje dirbančių specialistų skaičius keitėsi nežymiai: šiek tiek sumažėjo gydytojų, o padaugėjo slaugytojų ir odontologų. 2020 m. pabaigoje šalyje dirbo 13 205 gydytojai, arba 47,2/10 000 gyventojų, 3 182 odontologai, arba 11,4/10 000 gyventojų, 22 783 slaugytojai ir akušeriai, arba 81,5/10 000 gyventojų. Stacionaruose lovų skaičius sumažėjo 4,3 proc. (iki 22 817 lovų), 10 000 gyventojų teko 81,6 lovų. Iš visų stacionaro lovų 12 278 buvo aktyvaus gydymo, 10 000 gyventojų teko 43,9 lovų.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.