Rugsėjo 17-oji – Pasaulinė pacientų saugos diena

2021 09 17

Šiandien Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva trečią kartą minima Pasaulinė pacientų saugos diena. Tokiu būdu siekiama atkreipti dėmesį, kaip svarbu mažinti sveikatos priežiūros keliamą žalą žmogaus sveikatai.

Vienas iš svarbių pacientų saugos prioritetų yra mažinti nepageidaujamų įvykių skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Nepageidaujamas įvykis – tai įvykis, aplinkybė, veika, galėjusi sukelti ar sukėlusi nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui.

Nepageidaujamus įvykius Europos Sąjungos šalyse patiria maždaug 4–17 proc. visų ligoninėse hospitalizuotų pacientų. Maždaug pusės (44–50 proc.) jų galima išvengti.

Lietuvoje nepageidaujamų įvykių stebėsena vykdoma nuo 2010 m. 2019 m. įteisinta nauja nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka, kuria visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos teikti duomenis apie nepageidaujamų įvykius pagal vienodą sąrašą ir metodiką nacionaliniu lygiu koordinuojančiai institucijai – Higienos institutui.

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą, sukurta ir nuo 2021 m. pradėjo veikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kuri kompiuterizavo nepageidaujamų įvykių stebėseną. Elektroninė nepageidaujamų įvykių registravimo sistema sudaro sąlygas turėti informacijos apie šių įvykių skaičių kiekvienu laiko periodu. Į stebėseną įsijungia vis daugiau asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinės globos namų (šiuo metu apie 300); joje dalyvauja didžioji dauguma ligoninių – daugiau kaip 90 proc. 2020 m užregistruoti 3042 nepageidaujame įvykiai, daugiausia jų ligoninėse – 90 proc. Nepageidaujamų įvykių struktūroje vyravo įvykiai, susiję su pacientų priežiūra (58 proc.).

Siekiant valdyti nepageidaujamus įvykius, praeitų metų pabaigoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas. Viena iš komisijos funkcijų – remiantis nepageidaujamų įvykių stebėsenos ataskaitų rezultatais, nustatyti prioritetines pacientų saugos sritis ir siūlyti prevencinių priemonių kūrimą ir diegimą nacionaliniu mastu. Rugsėjo 16 d. įvykusiame šios komisijos posėdyje pasidalyta mintimis, kokių priemonių imtis, siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugą.

Išsamesnės informacijos apie nepageidaujamus įvykius galima rasti Higienos instituto interneto svetainėje adresu https://hi.lt/lt/nepageidaujami_ivykiai.html.

Daugiau informacijos teikia Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].