Išleistas trečiasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2021 09 27

Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2021/3(94) numeryje pristatomi naujausi visuomenės sveikatos tyrimų rezultatai.

Redakcijos skilties straipsnyje pateikiama mirčių dėl išorinių priežasčių ir alkoholio vartojimo statistika bei naujos su šiomis mirtimis susijusių gilesnių tyrimų galimybės.

Literatūros apžvalgų temos šios: veiksniai, turintys reikšmės vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimui darbo rinkoje; pagrindinių autizmo simptomų raiškos ypatumai tarp vyrų ir moterų bei COVID-19 ir cukrinio diabeto sąveika.

Originaliuose straipsniuose pateikiamos asmenų, turinčių skirtingus ketinimus skiepytis nuo COVID-19 ir kitaip saugotis nuo koronaviruso, psichologinės charakteristikos, nagrinėjamos išsėtine skleroze sergančių asmenų artimojo priėmimo, patirties ir ligos integracijos į savęs suvokimą sąsajos su emocine būsena, taip pat analizuojamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo neįgaliems asmenims nustatymas mūsų šalyje. Straipsniuose supažindinama su Vilniaus miesto 6–12 m. vaikų jodo suvartojimo bei mokinių gyvensenos tyrimų rezultatais. Ir atskleidžiama, kaip svarbu žmogui ryšys su gamta, ir tai, kad lietuviška profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimyno versija tinka naudoti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ pristatomi Kraujo donorų registro, kurio pagrindinis tvarkytojas – Higienos institutas, įvairių metų duomenys, kuo jie svarbūs ir kaip tvarkomi, ir antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos naujovės. 

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“  –> „Archyvas“.