Parengtas leidinys – „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2020 metais“

2021 09 28

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistai, remdamiesi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (Registras) duomenimis, parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2020 metais“.

Visuomenės sveikatos priežiūros (VSP) specialistų funkcijos yra daugiadisciplinės – jie atlieka įvairiapusę veiklą, skirtą ligų ir traumų profilaktikai, visuomenės sveikatai išsaugoti ir stiprinti. 2020 m. dėl paskelbtos COVID-19 pandemijos ypač išryškėjo VSP specialistų veiklos, kuri anksčiau nebuvo taip pastebima ir tinkamai vertinama, svarba. Registras šių specialistų stebėseną pradėjo 2016 m.,

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie specialistų, atliekančių VSP funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių VSP biudžetinėse įstaigose, pasiskirstymą pagal įstaigas, amžiaus grupes ir lytį, išsilavinimą, baigtas studijas, darbo krūvį, savivaldybes, užsienio kalbų mokėjimą ir dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Žemiau – infografikas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (VSPS) 2020 m.“

Su visu leidiniu galima susipažinti Higienos instituto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus Registro valdymo specialistė Daiva Gerasimavičienė tel. (8 5) 212 1986, el. paštu [email protected].