Paskelbti 2021 m. infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenys

2021 09 30

2021 m. atliktas infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas (toliau – paplitimo tyrimas) stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) ir paskelbti šio tyrimo duomenys.

Paplitimo  tyrime dalyvavo 84 ASPĮ. Bendras hospitalinių infekcijų (toliau – HI) paplitimas siekė 4,1 proc. (2019 m. – 3,3 proc.) ir svyravo nuo 0,6 iki 18,9 proc. skirtingose ligoninėse. Bendrojo pobūdžio ligoninėse HI paplitimas buvo 4,1 proc., slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse – 5,2 proc., specializuotose – 1,4 proc.

Didžiausią dalį HI sudarė pneumonijos (26,4 proc.), šlapimo organų infekcijos (18,2 proc.) ir operacinių žaizdų infekcijos (13,1 proc.). Antimikrobiniai vaistiniai preparatai skirti 79,4 proc. pacientų – 10,6 proc. jų – HI gydyti, 66,1 proc. – visuomenėje įgytoms infekcijoms gydyti. Dažniausiai buvo skiriami I–II kartos cefalosporinai (23,5 proc.) ir penicilinai su inhibitoriais (20,1 proc.). Bendrojo pobūdžio ligoninėse 56 proc. hospitalinių infekcijų atvejų atlikti mikrobiologiniai tyrimai, specializuotose ligoninėse – 30,8 proc., palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse – 6,9 proc. Dažniausi HI sukėlėjai – enterobakterijos (48,2 proc.) ir gramteigiami kokai (21,1 proc.).

2021 m. bendras alkoholinio rankų antiseptiko suvartojimas, lyginant su ankstesniais metais, skirtingo pobūdžio ligoninėse išaugo dvigubai – bendrojo pobūdžio ir specializuotose ligoninėse vidurkis buvo 27,1 ml/lovadieniui, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse – 11,2 ml/lovadieniui. Tačiau vis dar esama ligoninių, kuriose alkoholinio rankų antiseptiko sunaudojama ypač mažai.

Analizuojant ligoninės indikatorių duomenis, teikiamus bendrojo pobūdžio ir specializuotų ligoninių, pastebėta, kad kai kurie rodikliai gerėja. Padaugėjo ASPĮ, turinčių atsakingą už antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimą specialistą. Taip pat padidėjo ASPĮ, kurių visuose skyriuose per 72 valandas peržiūrimi antimikrobiniai vaistiniai preparatai, dalis. Be to, daugiau ASPĮ turi galimybę atlikti klinikinius mikrobiologinius tyrimus savaitgaliais.

Paplitimo tyrimas ASPĮ atliktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.

Išsamesnius 2021-ų ir ankstesnių metų paplitimo tyrimo duomenis galite rasti adresu https://www.hi.lt/lt/hospitaliniu-infekciju-paplitimo-tyrimu-ataskaitos.html.