Gydytojai gilino žinias apie su darbu susijusias ir profesines ligas seminare

2021 10 07
Spalio 6 d. 274 bendrosios praktikos gydytojai dalyvavo nuotoliniame seminare „Darbuotojų sveikata – visų bendras rūpestis!”. 
 
Renginyje apžvelgti Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ pagrindiniai akcentai, Lietuvoje nustatomų kaulų-raumenų sistemos profesinių ligų tendencijos, profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė, problemos ir sprendimai. Tai pat aptarti vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir psichosocialinės rizikos ypatumai. Nemažai dėmesio skirta COVID-19 pandemijos iššūkių, tarp kurių ir COVID-19 sukeltos ligos pripažinimo profesine nustatymo ir pripažinimo kolizija, tematikai. Seminaro pabaigoje pranešėjai atsakė į rūpimus dalyvių klausimus.
 
Seminaro dalyviams išduoti pažymėjimai. 

Seminarą organizavo Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) veikiantis Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punktas, bendradarbiaudamas su Higienos institutu.
 
Renginys, skirtas Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“, surengtas įgyvendinant Higienos instituto 2021 m. veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu V-836, 3.5. priemonę „Suorganizuoti mokymus gydytojams apie su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2017 m. gegužės 22 d.  įsakymu Nr. A1-256/V-584, 3.2.2. priemonę „Organizuoti darbuotojų privalomus sveikatos tikrinimus atliekančių ir kitų gydytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius darbo medicinos ir profesinės sveikatos srityje“.
 
Skaityti pranešimai:

1. Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ pagrindiniai akcentai ir prioritetinės sritys
Nerita Šot, EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorė, VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė 

2. Lietuvoje  nustatomų kaulų-raumenų sistemos  profesinių ligų tendencijos
Rita Zubkevičiūtė, VDI  Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė

3. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – reikšmė, problemos, sprendimai
Saulius Vainauskas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

4. Vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir psichosocialinės rizikos ypatumai
Justyna Kolesnik, dr. Vida Juškelienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius

5. COVID-19 pandemijos iššūkiai: koronaviruso COVID-19 sukeltos ligos pripažinimo profesine nustatymo ir pripažinimo kolizija
Erikas Mačiūnas, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot (tel. +370 616 55 899, el. paštu [email protected]) arba Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistę Anetą Abromavičiūtę (tel. (8 5) 212 0861, el. paštu [email protected]).