Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2021 10 22
Spalio 21 d. įvyko nuotolinis Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose“ projektas.
 
Metodinė komisija pritarė tiriamojo darbo „Nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jai įtaką darantys veiksniai stacionarines asmens sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose“ projektui. Projekto tikslas – įvertinti nepageidaujamų įvykių stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.
 
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709 arba el. paštu [email protected].