Kviečiame į konferenciją antimikrobinio atsparumo tema

2021 11 05

Lapkričio 18 d. įvyks nuotolinė nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas ir COVID-19 infekcija Lietuvoje”, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitei paminėti.

Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos grėsmes COVID-19 pandemijos kontekste, supažindinti su antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo situacija bei pasidalyti patirtimi ir gerąja praktika valdant antimikrobinį atsparumą.

Į renginį kviečiami sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, visuomenės sveikatos ir infekcijų kontrolės specialistai, apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariai ir kitų sektorių institucijų, susijusių su antimikrobinio atsparumo valdymu, atstovai.

Preliminari konferencijos programa (atsiųsti)

Registruojamasi Higienos instituto interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. lapkričio 16 d.

Konferenciją organizuoja Higienos institutas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, remia Pasaulio sveikatos organizacija. Joje už nuoseklią veiklą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą bus apdovanotos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.