Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2021 12 15
Gruodžio 13 d. įvyko nuotolinis Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Posėdyje pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos“; tobulinimo programos „Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo kompetencijų didinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose” aprašas ir dvi tiriamojo darbo ataskaitos „Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes” ir „Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose”.
 
Metodinė komisija pritarė pristatytoms metodinėms rekomendacijoms „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms geriau suprasti priešpensinio ir pensinio amžiaus darbuotojų poreikius, profesinės rizikos ypatumus, užtikrinti jų darbui palankią, saugią, sveiką ir motyvuojančią darbo aplinką ir, amžėjant darbo rinkai, paskatinti vyresnio amžiaus žmones likti joje ilgiau. Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir organizacijų darbdaviai ir vadovai, jų įgalioti asmenys, atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių specialistai bei kitų profesijų atstovai, vykdantys sveikatinimo programas, organizuojantys mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose.
 
Posėdžio metu pritarta ir tobulinimo programos „Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo kompetencijų didinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose” aprašui. Programos tikslas – suteikti ASPĮ atstovams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų atliekant psichosocialinės rizikos valdymą vadovaujantis gerąja praktika (pirmiausia – HSE streso darbe valdymo standartais).
 
Komisijos nariai taip pat patvirtino tiriamojo darbo „Prevencinių programų efektyvumas vertinant išsaugotas gyvybes“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslas – nustatyti gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio prevencinių programų efektyvumą įvertinant pagrindinius efektyvumo rodiklius.
 
Metodinė komisija patvirtino ir tiriamojo darbo „Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslas – ištirti psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybes asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709 arba el. paštu [email protected].