Sveikiname Vasario 16-osios proga!

2022 02 15
Išminties ir stiprybės išsaugant tai, kas atkurta ir sukurta.
Vienybės, santarvės, tikėjimo ir pasitikėjimo siekiant bendrų tikslų ir kasdieniais darbais stiprinant savo valstybę.
                                                                                                                                                    Higienos institutas
Nuotr. atvirukas „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva“, sukurtas XX a. II deš. pab.
Autorius – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas,
laikraštininkas, lietuvybės skleidėjas Jonas Vanagaitis (1869–1946)