Laukiama pasiūlymų dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo

2022 02 11

Higienos institutas (HI) kviečia viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis iki kovo 1 d. teikti pasiūlymus, kokias, jų nuomone, visuomenės sveikatos technologijas reikėtų vertinti kitais metais.

Gautus pasiūlymus HI apibendrins ir pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui, kuris pagal patvirtintus kriterijus nustatys technologijų vertinimo prioritetus.

Maloniai prašome teikti pasiūlymus dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų, užpildant elektroninę formą, skelbiamą adresu http://registracija.hi.lt, ir taip prisidėti prie mokslo įrodymais grįstos visuomenės sveikatos politikos formavimo Lietuvoje.

Minėtus pasiūlymus kviečiama teikti, vadovaujantis Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Plačiau apie HI atliekamus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus adresu https://hi.lt/technologiju-vertinimas.html.
 
Daugiau informacijos apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimą gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu [email protected].