Skelbiame įstaigų, prijungiamų prie Higienos instituto, reorganizavimo sąlygų aprašą

2022 02 15

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 103 „Dėl sutikimo reorganizuoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą, Valstybinio psichikos sveikatos centrą", skelbiame Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro reorganizavimo sąlygų aprašą

Aprašas parengtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro ir Higienos instituto direktorių 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-10/I-33/1V-4/V-7.